Algemene voorwaarden

Levering en bezorging van bestellingen
- Bestellingen worden binnen 1-2 werkdagen, na ontvangst in behandeling genomen. De bestelling wordt binnen 1-2 weken na betaling en indien van toepassing na goedkeuring van ontwerp, verzonden met de gekozen bezorgdienst. Mocht de gekozen bezorgdienst niet tijdig bezorgen, dan kan Jeul@home daar niet aansprakelijk voor worden gesteld.
- De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht. Boven €75,- gratis. 
- In geval van schade aan het pakket dien je zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Jeul@home. Graag eerst contact via de mail opnemen, voordat je je bestelling terug stuurt. De portokosten voor het terugsturen komen op naam van Jeul@home.nl. Als je de schade opmerkt tijdens het afleveren door het gekozen bezorgdienst, doe je er verstandig aan het pakket niet aan te nemen en direct contact op te nemen met Jeul@home.

Retour 
- Je kunt een bestelling (of deel hiervan) binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling retourneren
- Je dient hiervoor gebruik te maken van een retourformulier, deze vind je bij over Jeul (RETOUR) onderaan de pagina.
 - Je mag je retour ook middels een email aan info@jeul-home.nl melden, hierna heb je nog 14 dagen de tijd om het product te retourneren. 
- Het artikel moet ongebruikt, onbeschadigd en in eventuele originele verpakking retour gestuurd worden. Indien het product onverkoopbaar is geworden, wordt er niet gecrediteerd. 
- Je kunt het pakket retourneren via een servicepunt van de door u gekozen bezorgdienst. Vergeet niet het pakket voldoende te frankeren. De verzendkosten van de retourzending zijn voor eigen rekening. Bij het versturen via de brievenbus is het risico voor de verzender.
- Zodra de retourzending is ontvangen zal je aankoopbedrag binnen 14 dagen op je rekening terug gestort worden.
- Gepersonaliseerde artikelen (ontwerp op maat) kunnen helaas niet retour genomen worden, door dat deze speciaal voor jouw gemaakt zijn.

Productafbeelding
De kleuren zoals deze op je beeldscherm worden weergegeven zijn van veel factoren afhankelijk; het soort scherm, de instellingen en het omgevingslicht. Hierdoor is het dus mogelijk dat kleuren van een product iets kunnen afwijken van de kleuren op een beeldscherm. 

Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over, als je aan al hetgeen je op grond van de overeenkomst aan Jeul@home verschuldigd bent, hebt voldaan.

Prijs
Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten en andere onjuistheden. Jeul@home behoudt zich het recht ten alle tijden haar prijzen aan te passen.

Disclaimer
Jeul@home aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Jeul@home is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Op alle op de site aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie, welke afkomstig is van de site van Jeul@home zonder voorafgaande toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Bezoekers/gebruikers van de site kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen van deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Jeul@home noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, overtypen, fax, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, wat van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Acceptatie algemene voorwaarden
Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven vermelde voorwaarden.